Diagnostika pro maséry – záda

Diagnostika pro maséry – záda je jednodenní seminář, který je zaměřen na otázku „Masérské diagnostiky“ – zaměřuje se na diagnostické metody pohledem a pohmatem. Budeme se věnovat jemným odchylkám, které se znázorňují na těle našich klientů, abychom je mohli využít pro naši praxi a trénovat naše oči a ruce v tom, aby tyto jemné odchylky dokázaly rozlišit. V tomto jednodenním semináři se zaměříme na záda.

Velice důležitá je samozřejmě znalost anatomie a fyziologie pohybového systému a tak na úvod si anatomii trochu zopakujeme. Ti, kdo mě znají to určitě již tuší, že bez anatomie se to na mých seminářích neobejde :-).

Může masér tuto diagnostiku oficiálně využívat ve své praxi?

Jelikož jedním z bodů kvalifikačního standardu profesní kvalifikace „Sportovní masér“ je i diagnostika klienta pohledem a pohmatem, je nově toto odvětví požadováno v našem oboru. Pozor ale, jedná se o používání diagnostiky v rámci masérské praxe, tzn. že tato dovednost maséra jej neopravňuje stanovovat diagnózy pohybového aparátu a nahrazovat tímto lékařská vyšetření!

Na kurz si vezměte: pohodlné oblečení, přezůvky, sešit, psací potřeby, prostěradlo, doklad o zaplacení kurzu a doplatek kurzovného.